Vòng Quay Căn Nguyên 50K

Bạn còn 0 lượt chơi

RÚT THƯỞNG LỊCH SỬ QUAY
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Khoai*** 110 CĂN NGUYÊN 13 giây trước
mama8*** 3000 CĂN NGUYÊN 3 phút trước
bfbgh*** 1200 CĂN NGUYÊN 4 phút trước
haide*** 280 Căn Nguyên 9 phút trước
K0xem*** 6066 CĂN NGUYÊN 10 phút trước